In het boek

Brave nieuwe wereld

maak je kennis met de puber Kas van Wallenstege. Kas is zeventien jaar en woont samen met zijn ouders in een hecht dorp waar ogenschijnlijk weinig gebeurt, tot er een lugubere ontdekking wordt gedaan in een meer. Fannie, een klasgenoot van Kas wordt dood aangetroffen. Vanaf dat moment staat alles in het dorp in het teken van het achterhalen van de waarheid, met alle gevolgen van dien.

Brave nieuwe wereld

wordt beleefd door de ogen van Kas, een ietwat opmerkelijke jongeman die in zijn denkwijze zijn leeftijd ver voorbij is maar tegelijkertijd worstelt met de problematiek van een normale puber.

“Al had ze de hebbelijkheid gehad om rauwe vis te vreten, ik had alles kunnen waarderen op dat ogenblik. Want alles was bekoorlijk, in mijn ogen, alles even luisterrijk en in balans. Want ik loop hier naast Judith, langs een vaart met witte lelies die rusten op hun ronde bladeren, langs een paar imposante dode bomen, langs waterplanten die als lange groene haren uitwaaieren in de diepte, en dieper nog is er een bruine bodem, waarover de schapenwolken warrelen en schommelen.” (…) “Ik ben daarna gelopen naar de plek waar ze me had gezoend. Die vaart, heel donker nu onder de paarse lucht, heeft zijn poëzie behouden; het water is inkt, de dode bomen zijn bevroren silhouetten uit een sprookje. Ik neem me maar weer voor dat ik haar, ondanks deze domper echt nog zal veroveren! Dat we toch wel degelijk voor elkaar bestemd zijn! (…) Pas een uur later kom ik bezweet en hijgend thuis. Waar mijn moeder korzelig verklaart dit ik mijn schoenen uit moet doen en dat ik maar een boterham moet maken als ik soms nog honger heb.”

Als lezer kijk je mee in het hoofd van Kas en neemt hij je mee in zijn stroom van gedachtes waardoor je vanaf de eerste bladzijde verbonden bent met zijn gevoelens. Dat is in het begin even wennen. Het kost tijd om je toe te geven aan de visie van deze hoofdpersoon, maar al snel raak je gewend aan dit karakter en ben je benieuwd naar de volgende gebeurtenis die je verder kennis laat maken met dit persoon. Naarmate het verhaal vordert merk je als lezer dat de sfeer rondom dit personage en het dorp steeds grimmiger wordt. Het politieonderzoek staat niet stil, klasgenoten worden verhoord en verdacht en dorpsbewoners speculeren er onbeschaamd op los. Het boek verwijst op subtiele wijze naar de huidige ontwikkelingen op digitaal gebied waarmee weliswaar regelmatig vooruitgang wordt geboekt, maar tevens een grote invloed hebben op het privéleven van betrokkenen in een dergelijke situatie.

In

Brave nieuwe wereld

wordt aan de hand van een misdrijf een situatie geschetst waarbij het leven van verschillende mensen flink in het gedrang komt wanneer de mogelijkheden van het digitale tijdperk inbreken op het privéleven van mensen en hoe roddels en speculaties vervolgens een eigen leven kunnen gaan leiden. Het is een kostbare boodschap die ook nu nog erg actueel is.

De manier van vertellen, de subtiele vertolking van een waarschuwing en het verloop van de realistische gebeurtenissen in dit boek worden op zeer prettige wijze aan de lezer aangeboden. Vooral vanaf het middenstuk leest het boek snel weg dankzij een behoefte van deze lezer om net zoals de hoofdpersonen in het boek de waarheid te achterhalen. Je leeft mee met de hoofdpersonen, wordt geraakt door hun emoties en bent nieuwsgierig naar de onderlinge verbanden. De spanningsboog wordt vooral naar het einde toe flink opgevoerd, waardoor de lezer een spetterend einde verwacht, iets dat hem/haar met een goed gevoel achterlaat. Echter zat hier wat mij betreft het mankement, het einde bracht niet de gehoopte verlossing. Niet vanwege deze keuze van de afloop, maar aangezien de aanleiding waar het hele verhaal op gebaseerd is met slechts enkele woorden wordt afgedaan.

Deze recensie is geschreven door Irene Koster, afgestudeerd journalist, (web)redacteur en professioneel tekstschrijver.

Brave nieuwe wereld / Daan Remmerts de Vries / Uitgeverij Querido / 2011 / 224 pag. / ISBN 9789021440217